POLÍTICA DE PRIVACITAT

1- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament de les seves dades personals i el titular de la pàgina web https://www.maugo.com/ és Tallers Maugo, SA amb domicili situat al Pol. Ind. Ctra. de al Pla nº 188 43.800 Valls – (Tarragona) Espanya, amb CIF A43023738 i registrada en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 133, Foli 116, Llibre 75 de la Secció de Societats, Full 2924, Inscripció 1, EU VAT ES443023738

+ 34 977 609 626

maugo@maugo.com

2- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A TALLERS MAUGO, S.A. tractem la informació que ens facilita per tal de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes, gestionar interna i externament els serveis o comandes que ens realitzi, així com donar compliment a les obligacions legals que es derivin d’aquestes activitats.

Les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de estadístic de visites (adreces IP, dades de el navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o aplicar mesures encaminades a millorar la seguretat de la web.
En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

3- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés al facilitar-les per sol·licitar informació, o bé l’execució del contracte que es genera quan ens sol·licita qualsevol dels nostres serveis o productes. La legitimació per al tractament de les dades personals dels proveïdors es fonamenta en la relació contractual que es genera quan contractem amb ells. La legitimació per al tractament de les dades dels nostres treballadors es fonamenta en la relació laboral que ens uneix.

Currículums (CV)
L’informem que d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals en cas que enviï per qualsevol mitjà seu CV a TALLERES MAUGO, S.A., aquest s’emmagatzemarà i tractarà amb la finalitat de participar en els processos de selecció que dugui a terme la Companyia. La base que legitima el tractament del seu CV és el seu consentiment exprés manifestat a l’enviar voluntàriament el mateix.
Igualment, l’informem que les seves dades personals s’eliminaran, i no conservarem cap còpia, en cas que el seu perfil no encaixi amb cap de les posicions ofertes per la Companyia. En cas que el seu perfil pugui ser potencialment interessant per a la Companyia es conservarà el seu CV durant un termini màxim d’un any per a futurs processos de selecció. Passat aquest termini sense que sigui convocat per cap procés seran esborrats i no ens quedarem còpia ni conservarem cap de les seves dades personals.

4- TERMINI DE CONSERVACIÓ Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per gestionar els serveis o compres que ens contracti, o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre TALLERS MAUGO, S.A. i tercers, o el compliment de les obligacions legals que ens afecten.
Un cop les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollides les esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats contractuals o legals que es generin.

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Les dades que ens faciliti seran incorporades a una base de dades pertanyent a MAUGO POLAND SP. Z O.O matriu de TALLERS MAUGO, S.A, amb seu a Polònia, per la qual cosa, per motius operatius aquella tindrà accés als mateixos.

Dins de la nostra organització les seves dades personals seran tractades pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractats, en determinats casos, per tercers.

Les categories de destinataris als que es poden comunicar les seves Dades personals són els següents:

a. tercers nomenats encarregats de el tractament, com a proveïdors de TI, consultors i assessors i altres empreses.
b. entitats i autoritats, incloent-hi, exclusivament per tal de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries, així com els requeriments de les autoritats policials al seu requeriment.
c. altres proveïdors als quals, si escau, puguin cedir-se les seves dades personals a altres entitats, per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores, proveïdors de serveis de logística, entre d’altres.

En qualsevol cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat d’acord amb la vigent normativa de protecció de dades personals o estaran sotmesos a el deure de secret professional exigit per la normativa sectorial que els afecti.

6.- QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça maugo@maugo.com posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a Pol. Ind. Ctra. de al Pla nº 188 43.800 Valls (Tarragona) -Espanya.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són:

Dret d’Accés a les dades:
Té dret a que el responsable del tractament li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

-Els caps de el tractament.
-Les categories de dades de què es tracti.
-El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades:
Tindrà dret a que el responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades:
L’interessat té dret que el responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:
-El tractament sigui il·lícit.
-El interessat hagi retirat el seu consentiment.
-Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
-El interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
-Les dades s’han de suprimir per complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:
-Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
-Per complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.
-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d’investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:
Té dret a que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre responsable del tractament o a mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:
-El consentiment de l’interessat per a fins específics.
-La execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplica quan:
-Sigui tècnicament impossible la transmissió.
-Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
-El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de limitació del tractament:
L’interessat té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

-Mercadotecnia directa.
-Elaboració de perfils.
-Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
-Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Aunque el interesado se oponga al tratamiento de sus datos, el Responsable podrá seguir tratándolos siempre y cuando el interés legítimo del Responsable impere sobre los intereses o los derechos y libertades del interesado en un procedimiento judicial que lo justifique.
El Responsable deberá informar al interesado del derecho a oponerse al tratamiento de sus datos de manera explícita, clara y separada de cualquier otra información, en el momento de la primera comunicación.

Dret d’oposició:
És el dret que no es porti a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui , i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:
L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendiment professional.
-Situació econòmica.
-Salut.
-Preferències o interessos personals.
-Fiabilitat.
-Comportament.
-Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

-L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
-L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
– El consentiment explícit de l’interessat.
-Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà a el dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència d’aquesta estigui autoritzada mitjançant:

-El consentiment explícit de l’interessat.
-Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7- POLÍTICA DE COOKIES

El nostre lloc web https://www.maugo.com (el “Lloc Web”) pot utilitzar una tecnologia anomenada “cookies” amb la finalitat de poder demanar informació sobre l’ús del Lloc Web. L’informem que podríem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació a través del Lloc Web, distingir-d’altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l’ús d’aquest, i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que prestés el seu consentiment, podríem utilitzar cookies que ens permetessin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

La present política de cookies té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en el nostre lloc web en cada moment. En cas que vulgui més informació sobre les cookies que utilitzem en el Lloc Web, pot enviar un correu electrònic a la següent adreça: maugo@maugo.com

L’acceptació realitzada per l’usuari, fent clic al botó de ACCEPTAR mostrat en la informació inicial sobre galetes, implica que està consentint expressament a l’responsable per a la seva utilització, podent exercir els seus drets i revocar el seu consentiment en qualsevol moment, mitjançant sol·licitud a Maugo.

COOKIES

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

TIPUS DE COOKIES QUE S’USEN PEL LLOC WEB.

Galetes de sessió:

Són aquelles galetes que són al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que recaptem s’empra per millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari.

 

Cookies persistents:

Aquestes galetes romanen en el seu navegador més temps, permetent-nos reconèixer com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències. En concret, utilitzem les galetes següents:

 

COOKIES PRÒPIES:

https://www.maugo.com

Cookie Duració Funció
ac_enable_tracking 2 mesos Aquesta galeta és usada per Active Campaign per fer un seguiment de les visites realitzades i associar-les als usuaris. Aquestes galetes recullen la IP de l’usuari. Això ens permet veure que pàgines web has visitat i segmentar la nostra audiència i continguts.
catAccCookies 1 dia Cookie que registra l’acceptació de la política de cookies per part de l’usuari.

 

COOKIES ANALÍTIQUES DE TERCERS.

 

– blixt22034.activehosted.com

 

Cookie Duració Funció
PHPSESSID sessió Aquesta galeta és usada pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web. Aquesta galeta és essencial per al funcionament del web.

 

-app-us1.com

 

Cookie Duració Funció
__cfduid sessió és establerta pel servei de CloudFlare per identificar trànsit web de confiança. No correspon a cap id d’usuari a l’aplicació web, ni guarda cap dada personal identificable.

 

-prism.app-us1.com

 

Cookie Duració Funció
prism_252463339 1 mes Cookie operativa
prism_475895067 1 mes Cookie operativa
prism_475924717 1 mes Cookie operativa

 

-Google Ireland Limited

 

Cookie Duració Funció
1P_JAR 1 mes Personalitzar anuncis
CONSENT 20 anys Consentiment dels serveis de Google
NID 6 mesos Emmagatzemar preferències l’usuari en webs amb mapes de Google
APISID 2 anys Cookie per al funcionament de Doubleclick, avalua l’eficàcia de les campanyes de màrqueting en línia.
HSID 2 anys Contenen registres encriptades i signats de forma digital de l’hora d’inici de sessió més recent i de la identificació de compte de Google d’un usuari. La combinació d’aquestes dues galetes permet bloquejar molts tipus d’atacs com, per exemple, intents de robatori del contingut dels formularis que farcides en pàgines web.
SAPISID 2 anys Cookie utilitzada per a gestionar preferencies d’usuari.
SID 2 anys Contenen registres encriptades i signats de forma digital de l’hora d’inici de sessió més recent i de la identificació de compte de Google d’un usuari. La combinació d’aquestes dues galetes permet bloquejar molts tipus d’atacs com, per exemple, intents de robatori d’el contingut dels formularis que farcides en pàgines web.
SIDCC 3 mesos Aquesta galeta és utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.
SSID 2 anys Cookie utilitzada per a gestionar preferencies d’usuari.
ANID 13 mesos Aquesta galeta té una finalitat publicitària. Conté un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques
__Secure-3PAPISID 2 años Publicitària. Aquestes galetes s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos

 

__Secure-3PSID

2 años Publicitària. Aquestes galetes s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos

 

__Secure-APISID

8 meses Publicitària. Aquestes galetes s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos

 

__Secure-HSID

8 meses Publicitària. Aquestes galetes s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos

 

__Secure-SSID

8 meses Publicitària. Aquestes galetes s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos
OGPC 1 mes Aquesta galeta és utilitzada per Google per emmagatzemar les preferències de l’usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Googleg id
_SEARCH_SAMESITE 6 mesos Utilitzades per millorar la seguretat davant les vulnerabilitats CSRF que s’aprofitaven que les galetes podien ser compartides pel navegador entre llocs web que les recullen i altres llocs web que les sol·liciten
OTZ 1 mes Recopilen informació sobre les preferències per usar-les amb finalitats publicitàries. No emmagatzema dades personals.
DV sessió Emmagatzemen informació, identificadors i preferències relacionats amb Google

 

Per a més informació sobre l’ús de les galetes de Google Inc, pot contactar amb ells des de la pàgina http://www.google.com/policies/technologies/ads/

CONSENTIMENT

L’acceptació realitzada per l’usuari, fent clic al botó de ACCEPTAR mostrat en la informació inicial sobre galetes, implica que està consentint expressament a l’responsable per a la seva utilització, podent exercir els seus drets i revocar el seu consentiment en qualsevol moment, mitjançant sol·licitud a Maugo.

DESACTIVAR I BLOQUEJAR COOKIES O RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT.

En qualsevol cas, l’informem que, atès que les galetes no són imprescindibles per a l’ús del nostre lloc web, pots bloquejar-la o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria. Per a més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les galetes si us plau visiteu:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Igualment pot trobar informació sobre com fer-ho en els següents enllaços depenent de el navegador que utilitzi:

 

  https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  http://support.apple.com/kb/ph5042
  http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

Si ho desitja pot veure els vídeos desenvolupats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’explicar com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips.

https://www.aepd.es/

CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes.

8- RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL:

En el cas que consideri que TALLERS MAUGO, SA ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en el Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Tel. 901.100.099 – 912.663.517

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible a la seva pàgina web https://www.aepd.es/

9-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ.

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.
Igualment es regeix per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
Qualsevol disputa que sorgeixi d’assumptes relacionats amb aquest lloc web està subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

10-ACTUALITZACIÓ.

Aquesta política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada al març de 2020 però es podrà actualitzar en qualsevol moment. Us recomanem que la consulteu cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha patit alteracions.